KURZY PRE DETI

Sme tanečná škola zameraná na výuku niekoľkých druhov tanca (klasický, moderný, ľudový), ktoré dopĺňame o tréningy gymnastiky, rozvíjajúce celkovú pohybovú zdatnosť detí.

Deti prijímame do tanečných tried a tréningy gymnastiky sa u nás dajú trénovať iba ako prídavok k tancu, nie samostatne.

·  deti do 5 rokov navštevujú všeobecnú tanečno-pohybovú prípravu kde získavajú základy ku všetkým druhom tanca, ktoré v našej škole trénujeme
·  deťom od 6 do 8 rokov pribúda ku všeobecnej tanečno-pohybovej príprave aj tréning gymnastiky, ktorý rozvíja ich celkovú pohybovú zdatnosť a podporuje tak získavané tanečné schopnosti
·  deťom od 9 rokov sa tanečno-pohybová príprava vymedzí na tréningy klasického tanca (baletu), ku ktorému sa môžu pridať aj ďalšie druhy – moderný alebo ľudový tanec, pričom tréningy gymnastiky zostávajú ako podstatná súčasť nášho výcvikového základu

361841768_759153426218009_8556082081321077848_n (1)
362221040_759160846217267_5061775073052164710_n (1)
353448846_731552932311392_4304526865198883522_n

Tanečné štýly, ktorým sa venujeme

Balet

Balet je základným a pevným pilierom tanečného umenia – základom každého tanečného štýlu. Dodáva telu ladnosť a flexibilitu, formuje ho a zlepšuje jeho koordináciu a balans.

Gymnastika

Venujeme sa základom gymnastiky (kotúle, stojky, skoky, premety). Tréningy sú zamerané na maximálne zlepšenie individuálnych zručností a návykov. Deti získajú dostatok sily a koordináciu – výborný pohybový základ nielen pre tanec, ale pre všetky druhy športu.

Moderný tanec

Pri nácviku tanečných variácií a choreografií využívame spojenie viacerých tanečných štýlov: balet, gymnastika, jazz, súčasný tanec (contemporary dance), hip-hop, či showdance (tanec s dejom).

Ľudový tanec

Naučíme sa základy slovenského ľudového tanca a rozdiely medzi autentickým a štylizovaným folklórom, pripravíme deti do folklórnych súborov ako aj profesionálnych či umeleckých telies.