KURZY PRE DETI

– v súčasnosti u nás trénujú deti od 3 rokov
– najmenšie deti a nové deti do 5 rokov cvičia 1x týždenne 60minút
– deti od 5 rokov a vyššie trénujú 2x týždenne, niektoré 3x aj 4x týždenne
– každé dieťa má povinnosť absolvovať 1x týždenne gymnastiku a 1x tanečno – pohybovú prípravu / klasický tanec (balet)
– deti od 7-8 rokov si môžu pridať ľudový a/alebo moderný tanec
– minimálne 1x v roku deti absolvujú tanečné predstavenie (koncoročné pre rodičov)

Tanečné štýly, ktorým sa venujeme

Balet

Balet je základným a pevným pilierom tanečného umenia – základom každého tanečného štýlu. Dodáva telu ladnosť a flexibilitu, formuje ho a zlepšuje jeho koordináciu a balans.

Gymnastika

Venujeme sa základom gymnastiky (kotúle, stojky, skoky, premety). Tréningy sú zamerané na maximálne zlepšenie individuálnych zručností a návykov. Deti získajú dostatok sily a koordináciu – výborný pohybový základ nielen pre tanec, ale pre všetky druhy športu.

Moderný tanec

Pri nácviku tanečných variácií a choreografií využívame spojenie viacerých tanečných štýlov: balet, gymnastika, jazz, súčasný tanec (contemporary dance), hip-hop, či showdance (tanec s dejom).

Ľudový tanec

Naučíme sa základy slovenského ľudového tanca a rozdiely medzi autentickým a štylizovaným folklórom, pripravíme deti do folklórnych súborov ako aj profesionálnych či umeleckých telies.