Prijímacie skúšky Trnava

Termíny na školský rok 2024/2025:

11.5. sobota (registrácia uzavretá)
12.5. nedeľa (registrácia uzavretá)
25.5. sobota (registrácia uzavretá)
25.6. utorok

KONKURZ do súťažných – výberových skupín: 25.6.

Ako prebiehajú prijímacie skúšky?

Prijímacie skúšky u nás prebiehajú formou tanečno-pohybového tréningu, pri ktorom pozorujeme pohybovú zdatnosť (silu, ohybnosť, rozsah pohybov, fyzickú kondíciu, držanie a koordináciu tela) a tanečnosť (rytmiku, ladnosť pohybov, jemnú motoriku) dieťaťa.
V neposlednom rade sledujeme aj jeho schopnosť koncentrácie a udržania pozornosti po celú dobu tréningu ako aj schopnosť spolupráce s trénerkou a ostatnými deťmi.

Pri starších deťoch si všímame aj pohybovú pamäť.

Pri najmenších deťoch (3-5 rokov) je taktiež dôležité aby boli navyknuté vydržať počas tréningov bez prítomnosti rodičov.

 

Do výberových – súťažných skupín prijímame deti aj v priebehu školského roka na základe individuálneho konkurzu. (ročníky 2008– 2017) Podmienkou je gymnastika, alebo tanec na pokročilej úrovni (t.j. absolvované tréningy gymnastiky alebo tanca v iných školách/štúdiách).