Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky na školský rok 2021/2022  sú ukončené.

V prípade záujmu si vás vieme zaradiť do poradovníka, ak by sa nejaké dieťa odhlásilo.

Pokročilé deti a deti nad 8 rokov vieme preskúšať a prijať aj kedykoľvek počas roka.

undraw_workout_gcgu