Prijímacie skúšky

Ľutujeme, ale prijímacie skúšky na školský rok 2022/2023 máme uzavreté. 

Nasledujúce prijímacie skúšky sa uskutočnia v máji 2023.

undraw_workout_gcgu