Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky na šk. rok 2023/2024 sú uzavreté.
Nasledujúce prijímacie skúšky sa uskutočnia v máji 2024.

Do výberových – súťažných skupín vieme prijať  deti aj počas roka individuálnym konkurzom. (ročníky 2009 – 2016) Podmienka: gymnastika, alebo tanec na pokročilej úrovni (t.j. absolvované tréningy gymnastiky alebo tanca v iných školách/štúdiách).


Voľné miesta Piešťany:
Skupiny Deti 1, Deti 2 (ročníky 2012 – 2017)