O nás

Pod menom Rusalka fungujeme od júla 2017. Deti vyučujeme zábavnou formou prostredníctvom rôznych hier.

Tanec formuje deti po fyzickej stránke – zlepšuje koordináciu tela, silu i ladnosť pohybov, ale aj po psychickej stránke – rozvíja jeho kreativitu, posilňuje sebadôveru, učí sebadisciplíne a stálosti. Keď sa deti zdokonaľujú a začnú zvládať aj náročnejšie pohybové kombinácie, cítia sa viac sebavedomí, čo sa môže prejaviť aj v iných oblastiach ich života. 

V súčasnosti u nás trénujú deti od 3 rokov, ktoré trénujú 1x týždenne (60min). Deti od 5 rokov trénujú 2x týždenne (60min), staršie deti aj 3x či 4x týždenne.
Každé dieťa má povinnosť absolvovať 1x týždenne gymnastiku a 1x tanečno – pohybovú prípravu / klasický tanec (balet). 
Deti od 7-8 rokov si môžu pridať ľudový a moderný tanec. Minimálne 1x do roka deti absolvujú tanečné predstavenie (koncoročné pre rodičov) 

Tanec môže byť pre dieťa tiež skvelým relaxom a využitím nadbytočnej energie po skončení školského vyučovania. Skrátka – ak má Vaše dieťa rado tanec, určite sa mu bude u nás páčiť.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať!